เห็ดหลินจืได้ถูกจัดให้เป็นสมุนไพรในอันดับต้นๆ  ที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศ ทำการวิจัย ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ทางชีวภาพ และเภสัชวิทยาสมัยใหม่ พบว่าภายในเห็ดหลินจือ มีกลุ่มสารที่สำคัญหลายชนิดและในกลุ่มสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย พบว่ามีกลุ่มสารสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่        

 
   

1.กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids )  
   

         

2.กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides)  

 

Red Gp2
 

Black Gp2

 
 
  โดยกลุ่มสารทั้ง 2 ชนิด จะให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยแตกต่างกันไปคือ
 
        1. กลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์  (Triterpenoids )  จะมีสารสำคัญทางยาที่มีความแตกต่างกันกว่า 100 ชนิด  ที่แสดงฤทธิ์นการรักษาโรคคือ  กรดกาโนเดอริค ( Ganoderic acid A, B, C1, C2, D-K, R-Z ) และ  กรดลูซิเดนิค ( Lucidenic acid ) และยังพบอีกว่า การที่จะได้สารทุกชนิดในกลุ่มนี้ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางยา  การสกัดต้องใช้ เอทานอล เป็นตัวทำละลายเห็ดหลินจือเท่านั้น  เนื่องจากสารกลุ่มนี้ไม่ละลายในน้ำ
 
        ปัจจุบันพบว่า  ได้มีการจดสิทธิบัตรสารไทรเตอร์ปินนอยด์แฟรกชั่นของเห็ดหลินจือ  ทำเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีข้อบ่งชี้ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต
 
        และมีการจดสิทธิบัตรสารกาโนโดสเตอโรน(Ganodosterone) ที่อยู่ในกลุ่มของไตรเทอร์ปินอยด์ โดยทำเป็นยาเม็ด  5 mg.มีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับ ( Liver function stimulant ) เนื่องจากเป็นสารที่ มีฤทธิ์ในการลดสารที่เป็นพิษต่อตับ ในประเทศเกาหลีใช้ เป็นยาบำรุงตับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคตับแข็ง  ตับอักเสบ  และใช้บำรุงตับในพวกที่ชอบดื่มสุรา 
 
        สำหรับกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids ) ของเห็ดหลินจือพอจะสรุปได้ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น  
   
 

- โรคภูมิแพ้ 

 

- โรคความดันโลหิตสูง

 

- โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 

- ปกป้องตับ  ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ

 

- และช่วยต่อต้านสารที่มีพิษต่อตับ

 

- ต่อต้านเชื้อไวรัส  HIV

 
        2. กลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides)เป็นกลุ่มสารที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือ  และมีตัวยาสำคัญหลายชนิดที่แสดงสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิดเช่นกัน
 
      สำหรับสารที่มีสรรพคุณทางยาที่อยู่ในกลุ่มของโพลิแซ็กคาไรด์ คือ กาโนเดอแรนส์ ( Ganoderans A, B, C ) และสารเบต้าดีกลูแคน (Beta -D- Glucan) ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิด บี-เซลล์ (B-cells) และทีเซลล์ ( T-cells ) สารกลุ่มนี้สามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสกัดเอาสารโพลิแซ็กคาไรด์ออกมาใช้ประโยชน์ทางยาได้ โดยการต้มด้วยน้ำร้อน
 
        สำหรับกลุ่มกลุ่มสารโพลิแซ็กคาไรด์  (Polysaccharides) ของเห็ดหลินจือ พอจะสรุปได้ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น  
   
 

- มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 

- ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของ กล้ามเนื้อหัวใจ

 

- เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

 

- ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

 

- ต่อต้านสารแพ้

 

- ต่อต้านเชื้อไวรัส เริม  งูสวัด  และเชื้อ HIV

 

- ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 

- ฟื้นฟูไตเสื่อม ไตวายเรื้อรัง ไข่ขาวรั่ว

 
 และถ้าสกัดเอาสารทั้ง 2 ชนิดนี้ มาร่วมอยู่ในแคปซูลเดียวกัน ย่อมให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย ได้อย่างครบถ้วน  ส่งเสริมให้สุขภาพของผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
        ปัจจุบันยาเห็ดหลินจือที่ได้รับการพัฒนาสกัดเอาสารทั้ง 2 ชนิดนี้ รวมอยู่ในแคปซูลเดียวกันสามารถทำได้สำเร็จแล้ว คือยาเห็ดหลินจือสกัด GP2
 
        โดยการรับรองจากสถาบัน  Quality Herbal Product ProjectFaculty of pharmacy Mahidol University เป็นผู้ตรวจสอบกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์  (Triterpenoids ) 
 

คลิกอ่านข้อมูล

 

ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp 2   มีความหมายดังนี้

 
  G หมายถึง สารกาโนเดอริคในกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์

 

P หมายถึง สารโพลิแซ็กคาไรด์

 

2 หมายถึง มีสาร 2 ชนิดอยู่ในแคปซูลเดียวกัน
 
 

สำหรับขนาดและวิธีใช้

 
    ารใช้ยาสกัดที่ได้มาตรฐานใน  1  แคปซูล  ใน1 แคปซูลควรมีสารสกัดได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นเห็ดแห้ง  1  กรัม  ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการคำนวณใช้ ดังนี้
 
1. บำรุงร่างกาย ครั้งละ 1-2  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
2. ป่วยเล็กน้อย  ครั้งละ    3  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
3. ป่วยมาก        ครั้งละ    5  แคปซูล  วันละ 3 เวลา  ก่อนอาหาร
 
 

    กรณีป่วยหนัก เช่นเป็นโรคมะเร็ง   พบว่าผู้ป่วยปรับขนาดการกินมากกว่าที่กำหนดโดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

 
เห็ดหลินจือ Red Gp2 หมายถึง เห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงชาวจีนโบราณเรียกว่า  ชื่อจือ คันจือ   
รสขม  สรรพคุณบำรุงหัวใจ  ปอด  และสติปัญญา คลิกดูข้อมูล
 
  เห็ดหลินจือ Black Gp2 หมายถึง เห็ดหลินจือสายพันธุ์สีดำชาวจีนโบราณเรียกว่า  เฮยจือ เอ๋าจือ
รสเค็ม  สรรพคุณ  บำรุงไต  และทางเดินปัสสาวะ  คลิกดูข้อมูล
 
 
ข้อมูลอ้างอิง  www.lingzhibook.com
     
 
 

 
 
 
 

 

สินค้าของเรา

 

ขอคำปรึกษา 096-890-3983