หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

                     FM 89.5   มุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้

 
 
 
 

 

 

 

     ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp2

 
 

     

โรคภูมิแพ้

                  โรคภูมิแพ้  เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับโรคเบาหวานที่รักษาได้ แต่ไม่หายขาด   เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

              โรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อ  เป็นได้ทุกอายุพบมากในคนที่อายุ  5-15  ปี     มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ  และถ้าหากพบว่ามีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้  เพราะอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ  ตามมาเช่น  โรคหอบหืด  (Bronchial  asthma)  และเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง  (Sinusitis)       

              โรคภูมิแพ้หมายถึงอะไร  คำตอบก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงอาการแพ้สารบางอย่างที่คนทั่วไปไม่แพ้  ตัวอย่างเช่น  บางคนกินกระเทียมแล้วแพ้เจ็บคอ  ในขณะที่คนทั่วไปกินกระเทียมแล้วไม่แพ้ไม่เจ็บคอ  สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ  ก็คือ   “โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่แพ้ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่แพ้ ”
 

คลิกอ่านหน้าต่อไป

 

ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.58.htm