หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

                    FM 89.5   มุนไพรรักษาโรคตับ

 
 
 
 

 

 

 

      ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp2

 

     โรตับ

ตัเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย  อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาตอนบนเลยมาถึงลิ้นปี่  หน้าที่สำคัญของตับมีดังนี้

1.       กรองและกำจัดสารพิษต่างๆ  และเชื้อโรค ที่เราบริโภคเข้าไป

2.       เป็นตัวสร้างน้ำดี  ช่วยย่อยอาหาร

3.       เป็นตัวสร้างสารห้ามเลือดเช่น  เวลาถูกมีดบาดเลือดจะหยุดไหล

4.       เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

5.       เป็นแหล่งสะสมพลังงานให้แก่ร่างกายในรูปของน้ำตาล

6.       เป็นตัวสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบโปรตีน

7.       เป็นแหล่งสะสมธาตุเหล็ก วิตามินเกลือแร่หลายชนิดที่ร่างกายต้องการ

 

คลิกอ่านหน้าต่อไป 

 
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.46.htm

 
 
 

สั่งซื้อสินค้า

 

ขอคำปรึกษา 081-928-1050