หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

               FM 89.5   มุนไพรรักษาระบบภูมิคุ้มกันโรค

 
 
 
 

 

 

 

    
 

ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp2

 

 
 

ะบบภูมิคุ้มกันโรค

            ที่สุดของการมีสุขภาพดี  ไม่เจ็บป่วยง่าย  ก็คือ  การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  ภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ  แสงสว่างที่มองเห็นอยู่ปลายอุโมงค์  มันคือที่มาของการมีสุขภาพดี  การที่คนเราป่วยและต้องกินยารักษา  ตรงนี้คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ทำอย่างไรถึงจะไม่ป่วย  ใช้อะไร  วิธีไหน  คำตอบก็คือ  การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  ตรงจุดนี้สำคัญมาก  หลายคนถามว่าทำอย่างไรถึงจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  คำตอบก็คือ โดยวิธีบำรุงรักษา 

 

คลิกอ่านหน้าต่อไป 

 
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.63.htm