หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

                    FM 89.5   เห็ดจือกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

 
 
 
 

 

 

 

   ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp2

 
 

     โรคความดันโลหิตสูงกับเห็ดหลินจือ

        

          โรคความดันโลหิตสูงก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยถึงสารออกฤทธิ์และสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือพบว่าภายในเห็ดหลินจือมีสารที่ช่วยผู้ป่วยความดันหิตสูงได้  คือ  กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ชนิดขม( Bitter Triterpenoids ) ซึ่งสารในกลุ่มนี้มีตัวยาที่ช่วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ  กรดกาโนเดอริค ( Ganoderic acid A, B, C1, C2, D-K, R-Z ) และ  กรดลูซิเดนิค (Lucidenic acid)  ซึ่งเป็นตัวยาช่วยลดความดันโลหิตได้( ACE- inhibitoryactivity ) รวมถึงยังมีผลในการป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดของผู้ป่วยและยังไม่ป่วย( Antiartherogenic )ทั้งนี้ยังทำหน้าที่ช่วยบำบัดรักษาในเส้นเลือดหลังเกิดการอุดตันมาแล้ว  ( Antiarteroselerotic )

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาทางคลินิกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้เห็ดหลินจือที่เป็นยาสกัด  รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  53  ราย  เป็นเวลานาน  6  เดือน  พบว่าความดันโลหิตลดลงได้ 10 – 29 มิลลิเมตรปรอท  =  57.5 %

  ปัจจุบันพบว่าได้มีการจดสิทธิบัตรสารไทรเตอร์ปินนอยด์แฟรกชั่นของเห็ดหลินจือ  ทำเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีข้อบ่งชี้ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต   เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า   โรคความดันโลหิตสูง  สมุนไพรเห็ดหลืนจือก็มีส่วนช่วยได้

สำหรับกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์ (Triterpenoids ) ของเห็ดหลินจือพอจะสรุปได้ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น

 
  • โรคความดันโลหิตสูง 

 
  • โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
 
  • ปกป้องตับ  ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ
 
  • และช่วยต่อต้านสารที่มีพิษต่อตับ
 
  • โรคภูมิแพ้ 
 
  • ต่อต้านเชื้อไวรัส  HIV
 
  • ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
  • ฟื้นฟูไตเสื่อม ไตวายเรื้อรัง ไข่ขาวรั่ว

           ปัจจุบันยาเห็ดหลินจือที่ได้รับการพัฒนาสกัดสารไตรเทอร์ปินนอยด์ชนิดขม( Bitter Triterpenoids ) ซึ่งสารในกลุ่มนี้มีตัวยาที่ช่วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ  กรดกาโนเดอริค ( Ganoderic acid A, B, C1, C2, D-K, R-Z ) สามารถสกัดได้สำเร็จแล้ว คือยาเห็ดหลินจือสกัด GP2

 

           โดยการรับรองจากสถาบัน  Quality Herbal Product ProjectFaculty of pharmacy Mahidol University เป็นผู้ตรวจสอบกลุ่มสารไตรเตอร์ปินนอยด์  (Triterpenoids ) 

คลิกอ่านข้อมูล

 

ค่าความดันโลหิต

 
 

   ค่าความดันที่เหมาะสม

   ค่าความดันปกติ

   ค่าความดันปกติ-สูง

ค่าความดันปกติ-สูง ขั้นที่ 1

ค่าความดันปกติ-สูง ขั้นที่ 2

ค่าบน ( Systolic )

มิลลิเมตรปรอท

ต่ำกว่า 120

120 - 129

130 - 139

140 - 159

160 - 179

ค่าล่าง ( Diastolic  )

มิลลิเมตรปรอท

ต่ำกว่า 80

80 - 84

85 - 89

90 - 99

100 - 109

 

 คลิกอ่านข้อมูลหน้าต่อไป

 
ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/