หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

                    FM 89.5   มุนไพรรักษาโรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 
 
 
 

 

 

 

     ยาเห็ดหลินจือสกัด Gp2

 
 

     

โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

       ไขมันเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการ  แต่ถ้าระดับไขมันในเส้นเลือดมีมากเกินไป  มันคือมหันตภัยเงียบ  ที่จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนหลายชนิด

          โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม  สิ่งแวดล้อม  จากอาหาร  และจากยาบางชนิดเช่น  ยาต้านไวรัส       
 

         ใครที่ป่วยด้วยโรคไขมันในเส้นเลือดสูง  โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่ามันเป็นสะพานที่จะนำไปสู่การเป็นโรคแทรกซ้อนตามมาหลายชนิด  เช่น  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  โรคเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เป็นอัมพาต โรคเส้นเลือดที่ขาตีบตัน  และโรคเบาหวาน                 

คลิกอ่านหน้าต่อไป 

 

ข้อมูลเอกสารอ้างอิง

หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค  ISBN 974-93782-9-6 โดย สมศักดิ์ ชินกร

http://www.lingzhibook.com/cnnbook/No.50.htm